Zeiss-Ikon Nettar 517/1660x60mm
Novar-Anastigmat 1:6,3, f 75 mm
Vario 1/25 - 1/200 s + B
1950 ?


nr. X33852

Neffens in sticker yn de kamera is er destiids ferkocht troch "Foto Haas, Fankfurt/M Steinweg 12, tel. 91187". De "16" achter it kameratype "517" betsjut dat dizze makke wie foar it negatyfformaat 6 x 6 cm.De beide ûnderste foto's ha ik yn maart 2001 makke (Burgum, Tuskendiken en Menno van Coehoornwei).

Ilford FP4, 125 ASA.


Net te keap!


(tafoege kommentaar fan besikers:)

ik heb ook een Zeiss ikon nettar gelijk aan model 517/16, en wil deze te koop aanbieden. Wat is de handelswaarde van dit toestel? Bert
bert (vriezenveen)

ik heb ook zo een gelijkaardig foto-toestel, alleen daar het verschil dat het deurtje naar links open gaat. heb mms nog wat nuttige informatie op de lens : zeiss-opton nr 13625 tessar 1:3,5 f=75mm. graag zou ik willen weten van wat jaar , en de waarde van dat toestel. inc licht en afstandmeter. en pikkel. alvast bedankt. kris
fioole kris (vrasene. oost-vlaanderen)

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Zeiss-Ikon Nettar 517/16
Zeiss-Ikon Nettar 517/16
Zeiss-Ikon Nettar 517/16
Zeiss-Ikon Nettar 517/16
7 (20-08-2000)
15396