Wirgin Auta45x60mm + 60x90mm
Rodenstock - Trinar 1:4,5 f=10,5 cm
Vario 1/25 - 1/100, B
1949


In Wirgin Auta hie ik al: in foaroarlochsk model fan myn omke. Dizze is fan nei de oarloch.

Net te keap!


(tafoege kommentaar fan besikers:)

Hi, How did you date these two? Cheers,
Gary Benson (Bath, UK)

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Wirgin Auta
Wirgin Auta
Wirgin Auta
Wirgin Auta
209 (29-06-2006)
33697