fotosiden fan Andrys Stienstra

Sigma 24-50mm F 4-5.6 UC AF Polaroid SX-70 Land Camera Alpha 1 (Gold) Pentacon Praktica LLC Kodak Disc 6000 Minolta Dynax 300 si Konica Z-up 110 VP Renault Focus Free 
Kodak Instamatic 155-X Pentacon Praktica Super TL 1000 Beier Beirette Pentax Espio 115 Canon RC 760 Pentacon Praktica B 200 Nikon 35 Ti QD 
Welta Reflekta I Agfa  Kodak Brownie Starmite II camera Canon Powershot S1 IS Kodak Brownie Six-20 Camera Model F Pentax Zoom 105 Super Bell and Howell PocketStar Z 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

521359