Konica C35 V

Gebrûksoanwizing foar de Konica C35 V yn it Ingelsk, Dútsk. Frânsk en Spaansk (43 bledsiden) mei in Nederlânske oersetting.

Net te keap!


(tafoege kommentaar fan besikers:)

Dear, is it posible to dowload the manual? Thanks
Hector (Madrid)

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Konica C35 V
187
6408